آکادمی ایران زمین

آشنایی با پرداخت دیجیتال

پرداخت دیجیتال

ویژه مدیران و کارکنان بانک ایران زمین

· شهریور، ۲۹ ۱۳۹۹
دوره
اطلاعات تکمیلی

در این دوره با موضوع پرداخت دیجیتال آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب این دوره عبارت است از:

تعاریف و تاریخچه بانکداری دیجیتال و فین تک ها
     ظهور پارادایم جدید بانکداری
     فین تک چیست؟ و در بانکداری دیجیتال چه جایگاهی دارد؟
     مدل معماری فنی بانکداری دیجیتال چگونه است؟
     اکوسیستم بانکداری باز چیست و چگونه عمل می کند؟

پرداخت در بانکداری دیجیتال
     پرداخت دیجیتالی چیست؟
     انواع روش ها و ابزارهای پرداخت و پذیرش دیجیتال
     معماری سامانه های پرداخت دیجیتال

کیف پول در بانکداری دیجیتالی
     تعاریف و انواع کیف پول دیجیتال
     کاربرد کیف پول در بانکداری دیجیتال اکوسیستمی

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • ۴ درس‌ها
  • ۹ عناوین
  • ۱ کویز