آکادمی ایران زمین

آشنایی و معرفی بانکداری دیجیتال

ویژه مدیران و کارکنان بانک ایران زمین

· شهریور، ۲۲ ۱۳۹۹
دوره
اطلاعات تکمیلی

در این دوره با تعاریف، مبانی و کاربردهای بانکداری دیجیتال آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب این دوره عبارت است از:

تعاریف و تاریخچه بانکداری دیجیتال
    انقلاب فین تک، ظهور پارادایم جدید بانکداری
    نیروهای پیش برنده گذار دیجیتالی بانک
    پروژه دگردیسی دیجیتال چیست؟
    مدل معماری فنی بانکداری دیجیتال چگونه است؟

معماری فناوری بانکداری دیجیتالی
    مدل معماری فنی بانکداری دیجیتال

راهکارهای دگردیسی دیجیتالی در بانک ها
    نقشه راه دگردیسی دیجیتالی در بانک ها و بررسی سند وزارت اقتصاد
    استراتژی های رایج در دگردیسی دیجیتال
    تدوین برنامه اجرایی و پروژه های زیر مجموعه

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • ۴ درس‌ها
  • ۸ عناوین
  • ۱ کویز