آکادمی ایران زمین

الگوی تدوین مدل کسب‌وکار بانک دیجیتال

تدوین مدل کسب‌وکار بانک دیجیتال

ویژه مدیران و کارکنان بانک ایران زمین

· شهریور، ۳۱ ۱۳۹۹
دوره
اطلاعات تکمیلی

در این دوره با موضوع الگوی تدوین مدل کسب‌وکار بانک دیجیتال آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب این دوره عبارت است از:

بانکداری دیجیتال چیست؟
     ظهور پارادایم جدید بانکداری
     مدل معماری مفهومی بانکداری دیجیتال
     مدل معماری فنی بانکداری دیجیتال

مدل کسب و کار چیست؟
     رویکردهای مختلف در تعریف مدل کسب و کار
     سطوح مختلف مدل کسب و کار

الگوی تدوین مدل کسب و کار دیجیتال
     حوزه های کسب و کار بانکی دیجیتال
     اقدامات مورد نیاز در تدوین مدل کسب و کار بانک دیجیتال

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • ۴ درس‌ها
  • ۷ عناوین
  • ۱ کویز