آکادمی ایران زمین

بانکداری دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی

 

ویژه مدیران و کارکنان بانک ایران زمین

· دی، ۱۴ ۱۳۹۹
دوره
اطلاعات تکمیلی

۱- تعاریف بانکداری دیجیتال

۱-۱ بانکداری دیجیتال چیست؟

۱-۲ اکوسیستم بانکداری باز و پلت‌فرم‌های بانکداری دیجیتال

۱-۳ اهمیت طراحی تجربه و سفر مشتری در بانکداری دیجیتال

۲- بانکداری بر مبنای شبکه‌های اجتماعی

۲-۱ منظور از شبکه اجتماعی چیست؟

۲-۲ تعاریف و مضامین بانکداری بر بستر شبکه‌های اجتماعی

۲-۳ پیاده‌سازی بانکداری بر بستر شبکه‌های اجتماعی 

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • ۳ درس‌ها
  • ۶ عناوین