آکادمی ایران زمین

دوره های کسب و کار

 در این دوره قصد داریم تا در خصوص مدل‌سازی، پیاده‌سازی، ارزش‌گذاری و... برای هر نوع کسب و کاری صحبت کنیم و بتوانیم در کسب و کار خود موفق باشیم  

· خرداد، ۲۴ ۱۴۰۰