آکادمی ایران زمین

رژیم حقوقی بانکداری دیجیتال

(رگولاتوری و تطبیق در بانکداری دیجیتال)

ویژه مدیران و کارکنان بانک ایران زمین

· شهریور، ۲۲ ۱۳۹۹
دوره
اطلاعات تکمیلی

در این دوره با الزامات بانکداری دیجیتال آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب این دوره عبارت است از:

بانکداری دیجیتال و الزامات آن
    بانکداری دیجیتالی چیست؟
    چالش های اصلی بانک ها و روندهای پیش روی بانکداری دیجیتال
    مدل معماری فنی بانکداری دیجیتال چگونه است؟
    بانکداری باز و اکوسیستمی و نیازهای رگولاتوری در آن

منظور از تطبیق چیست؟
    شناخت محیط رگولاتوری
    پولشویی و تامین مالی تروریسم
    رگولاتوری و تطبیق در عمل

تطبیق در محیط بانکداری دیجیتال
   حوزه های اصلی تطبیق و رگولاتوری در بانکداری دیجیتال
   نرم افزارهای تطبیق برخط

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • ۴ درس‌ها
  • ۹ عناوین
  • ۱ کویز