آکادمی ایران زمین

مدیریت تجربه مشتری

تعاریف، مبانی و کاربردها

ویژه مدیران و کارکنان بانک ایران زمین

· مهر، ۵ ۱۳۹۹
دوره
اطلاعات تکمیلی

۱۴.۴ مگابایت به مدت ۴:۲۸

در این دوره با مفهوم و کارکردهای مدیریت تجربه مشتری آشنا خواهید شد.

فهرست عناوین این دوره عبارت است از:

 

بانکداری دیجیتال

     ظهور پارادایم جدید بانکداری

    مدل معماری فنی بانکداری دیجیتال

    اکوسیستم بانکداری باز و معماری آن

 

مدیریت تجربه مشتری

    تعاریف و مبانی تجربه مشتری

    سفر مشتری

    مدیریت تجربه مشتری

 

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • ۱۰ درس‌ها
  • ۱ کویز